Algemeen:

Donna Lingerie is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
34058523  op naam van Corline B.V.


De leveringsvoorwaarden van Donna Lingerie zijn van toepassing op alle leveringen. Door het plaatsen van een bestelling bij Donna Lingerie geeft de klant aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan en aanvaard de klant voorts dat deze deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Donna Lingerie. Deze komen in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Donna Lingerie kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestelingen die op dat moment al zijn geplaatst.

Donna Lingerie heeft het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk-, type en zetfouten. Donna Lingerie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typfout ging.

De aanbiedingen van Donna Lingerie gelden zolang de voorraad strekt.

De artikelen blijven eigendom van Donna Lingerie tot de klant aan alle leveringsvoorwaarden heeft voldaan.

De administratie van Donna Lingerie wordt, behoudens tegenbewijs, ten allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

Donna Lingerie zal er altijd naar streven eventuele geschillen in goed overleg met de klant op te lossen. Op alle mogelijke resterende conflicten sorterend onder deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien Donna Lingerie door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke Donna Lingerie niet aan te rekenen zijn.

Bestellen:

Donna Lingerie neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en Donna Lingerie wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling
doorgeeft. De klant ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Indien de klant deze niet mocht ontvangen is de overeenkomst toch van kracht.

Betalingen:

Leveringen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Zodra de volledige betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar betaling aan Donna Lingerie.

Het aankoopbedrag dient binnen 10 dagen bijgeschreven te zijn op rekening van de Donna Lingerie. 

Verzendingen:

Donna Lingerie levert onder vooruitbetaling. Na ontvangst van de betaling kan de bestelling binnen 5 werkdagen worden afgeleverd.

Bestellingen worden verstuurd via TNT Post. Donna Lingerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies en/of beschadiging van pakjes tijdens een verzending. Om dit risico uit te sluiten wordt de mogelijkheid geboden om de artikelen verzekerd te versturen.

De klant is verplicht om direct na ontvangst te controleren of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant Donna Lingerie, binnen 2 dagen na ontvangst, via e-mail hiervan op de hoogte te brengen . Wanneer er binnen 2 dagen geen melding is gemaakt, wordt Donna Lingerie geacht in overeenstemming met de verplichtingen te hebben geleverd. Als een artikel inderdaad niet conform de overeenkomst is geleverd, bepaald Donna Lingerie of het desbetreffende artikel wordt geruild . In dit geval komen de kosten voor verzending dan voor rekening van Donna Lingerie.


Retouren:

Alle artikelen die aangeboden worden in deze webwinkel zijn nieuw en origineel. De produkten van Prima Donna Marie-Jo Prima Donna Twist en L'aventure zijn van een uitstekende kwaliteit en worden voor het verzenden door Donna Lingerie nog eens extra gecontroleerd op eventuele fabricagefouten. Mocht er desondanks een onvolkomenheid aan een product ontstaan, dan kan Donna Lingerie daar geen aansprakelijkheid voor dragen. In dit geval kan er dan ook niet geruild worden. Donna Lingerie biedt de klant wel de mogelijkheid de artikelen te ruilen, indien de maatvoering niet goed blijkt te zijn.

Ruilen kan indien:
Donna Lingerie akkoord gaat met de retournering;
Als de artikelen voorzien zijn van de bijbehorende labels;
Als de artikelen onbeschadigd zijn;
Als de artikelen niet gedragen of gewassen zijn.

 

Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant, de reden voor de retournering . Niet aangemelde retouren worden niet in behandeling genomen. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Donna Lingerie schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Donna Lingerie de klant hiervan in kennis stellen waarna het artikel binnen een week aan de klant zal worden geretourneerd.

 


Privacy beleid:

Donna Lingerie respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant.


 

Top